Eltemetett vulkánokat vizsgálnak a Dél-Alföld mélyén

A Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományos Intézetének tanszékén létrejött kutatócsoport feladata, hogy a több kilométerrel a felszín alatt fekvő kristályos aljzat magmás kőzeteit feltérképezze és megértse.

A „Vulcano” Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport tagjai német és román kollégákkal karöltve a Dél-Alföld mélyén található egykori vulkánokat vizsgálják, melyek a földtörténeti perm időszakban még aktívak voltak. Ezek a 250-300 millió évvel ezelőtt működő vulkánok formálták az akkori tájat intenzív lávaömlésekkel és robbanásos kitörésekkel. Ezen kutatás segítségével jobban megérthetjük a kitörések viselkedését, és a ma is aktív vulkánok működését, melyek veszélyt jelentenek a jelenkori lakosságra. Ezen felül az ásványi nyersanyagok feltérképezésében és kiaknázásában is segíti az alkalmazott kutatást.

Mélyfúrások segítségével vizsgálják a felszíni üledékes kőzetek alatt rejtőző hegyvonulatokat és mély völgyeket. A projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal is támogatja 2019 vége óta.

Related Posts